23 november 2023

10:00 - 10:30

Ontvangst en netwerkgelegenheid

10:30 - 10:45

Opening door dagvoorzitter
Remco Heeremans, directeur De Letselschade Raad

10:45 - 11:00

Welkomstwoord 
Chris Breedveld, voorzitter De Letselschade Raad

11:00 - 11:30

Feestelijk intermezzo

11:30 - 12:50

Rondje langs de velden

  • Normering: Rianka Rijnhout, voorzitter Werkgroep Normering
  • Normcommissie NKL: Diederik Wachter, voorzitter Normcommissie NKL
  • Kamer Langlopende Letselschadezaken: Geertruid van Wassenaer, lid Kamer LLZ
  • Mediation: August Van: voorzitter werkgroep mediation
  • Herstelbemiddeling: Nathalie de La Cousine, directeur Perspectief Herstelbemiddeling
  • GOMA 2022: Irene Heikens, lid Projectgroep GOMA 2.0 
  • Handreiking Zorgschade: Linda Renders, voorzitter stuur- en werkgroep Zorgschade

Gelegenheid tot het stellen van vragen.

12:50 - 13:50

Lunchpauze

13:50 - 14:45

After-lunch-liaison

14:45 - 15:45

Parallelsessies

1. De Gedragscode Behandeling
     Letselschade: van revolutie naar
     evolutie?

     
Marco Speelmans, Business Manager
     Personenschade Aegon

2. Nationaal Keurmerk: Samen(werken)
     naar meer herkenbaarheid

     Gert-Jan Mijnen, Senior Manager
     Personenschade Nationale
     Nederlanden

3. Houding en gedrag: in gesprek over
    respect en vertrouwen

    Annemiek van Reenen-ten Kate,
    directeur Hofmans Letselschade

4. De Handreiking Zorgschade - de
    leden van de werkgroep Zorgschade
    nemen u mee

    Linda Renders, directeur
   TriviumAdvies

5. De jonge generatie: hoe kan de
    letselschadebranche deze jonge
    generatie binden en blijven boeien?

    
John Peerbolte, directeur GRM
    letselschade experts

 

15:45 - 16:15

Toeslagenaffaire: een oplossingsrichting vanuit letselschadeperspectief
Marco Speelmans, Business Manager Personenschade Aegon

16:15 - 16:45

De Letselschade Raad: proosten op de toekomst!
Xandra Derks, een bruisende Italiaanse tante met een prikkelend verhaal.

16:45 - 17:00

Afsluiting
Victor Geskes, bestuurslid De Letselschade Raad

17:00 - 18:00

Borrel

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren