Hartelijk welkom op de evenementen-website van De Letselschade Raadsdag op donderdag 21 november 2019 met als thema: "Kaf en Koren".

 

“ Kaf en Koren”, de titel van de 11e editie van De Letselschade Raadsdag, zegt het al: het accent deze dag zal liggen op het benadrukken en koesteren van de kwaliteit van partijen die betrokken zijn bij het letselschaderegelingsproces.

Wij willen graag het kaf van het koren scheiden: tijdens een middag vullend programma staat daarom het thema kwaliteit centraal.

De heer Tjibbe Joustra zal, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van De Letselschade Raad, de aftrap geven van deze dag. Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zal vervolgens (d.m.v. een videoboodschap) het Nationaal Keurmerk Letselschade officieel aankondigen.

Net als vorig jaar zullen diverse projectgroepleden laten zien hoe binnen De Letselschade Raad kwaliteit wordt gewaarborgd door u bij te praten over de diverse lopende projecten tijdens een ‘Rondje langs de velden’.

Diverse sprekers zullen hun visie op kwaliteit geven op gebieden als luisteren, harmonie-oplossingen, hoe kwaliteit (h)erkennen etc.

Tijdens een ronde parallelsessies wordt een aantal van die onderwerpen verder uitgediept en is er aandacht voor effectieve communicatie en luisteren zonder woorden. De geëvalueerde en geactualiseerde Richtlijn Overlijdensschade en de auditcyclus van het Register Letselschade zullen eveneens in de parallelsessies worden behandeld. 

Met elkaar zullen we zien waar een relatief kleine sector groot in kan zijn. De locatie van de Raadsdag is daarop afgestemd: Madurodam te Den Haag.

Let op: speciaal voor de deelnemers van de Raadsdag is het park al eerder (10:30 uur) open! Ook na afloop van het programma kunt u nog even het, dan schitterend verlichte, miniatuurpark bezoeken.


Op donderdag 21 november 2019 bent u vanaf 10.30 uur van harte welkom bij Madurodam.
 

Voor wie bedoeld?

U kunt deelnemen aan de Raadsdag als u beroepsmatig te maken heeft met letselschadeafwikkeling of beleidsontwikkeling op dit gebied. Voor wie nog niet geregistreerd is in het Register Letselschade is het een goede gelegenheid om hier kennis mee te maken en van collega’s te horen welke waarde het Register heeft.

Graag tot 21 november!

Het bureau van De Letselschade Raad

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren