Dagvoorzitter


Remco Heeremans
Sinds 1 mei 2018 is Remco Heeremans directeur van De Letselschade Raad.  
Remco Heeremans heeft veel ervaring als branche- en verenigingsmanager en is parttime docent aan de Academie voor Verenigingsmanagement en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Als directeur heeft Remco de dagelijkse leiding over het bureau van De Letselschade Raad en is secretaris van zowel het Bestuur als het Platformoverleg. Binnen de letselschadebranche zet hij zich in om, met oog voor een ieders belangen, de sector bijeen te brengen en te houden. Dit alles doet hij met het doel om een kwalitatief hoogstaande branche te bevorderen.

 

Tjibbe Joustra
Tjibbe Joustra rondde in 1975 zijn studie rechten af in Groningen en begon zijn loopbaan bij de juridische afdeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Sinds 1983 was hij plv. secretaris-generaal en vanaf 1987 secretaris-generaal bij het ministerie LNV. Deze functie heeft Joustra vervuld tot eind 2001. Vervolgens werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Vijf jaar lang was Joustra nationaal coördinator terrorismebestrijding. Van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2011 was hij voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VBP) en voorzitter van het Productschap Tuinbouw. 
Van  2011 tot 2019 was Joustra voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast bekleedt hij tal van topfuncties in het openbaar bestuur. Per 8 juni 2019 is Joustra benoemd tot lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO.

 

Sprekers

 

Ivanka Dijkstra
Jurist en senior beleidsmedewerker bij De Letselschade Raad sinds 2008. Onder andere werkzaam als secretaris van de Commissie Register Letselschade, PC GOMA, Werkgroep Herstelgerichte dienstverlening en projectleider van diverse projecten zoals het onderzoek naar langlopende letselschadezaken.

 

Rianka Rijnhout
Rianka Rijnhout is als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar het (Europese) aansprakelijkheidsrecht in (bijv.) letselschadezaken. Afgezien van haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten is Rijnhout redacteur van het Tijdschrift Vergoeding voor Personenschade en Letsel & Schade. Voor De Letselschade Raad is zij voorzitter van de Werkgroep Normering. In opdracht van De Letselschade Raad is Rianka projectleider van het onderzoek naar langlopende letselschadezaken.

 

Joost Vonk
Ik ben een ervaringsgerichte trainer & (team)coach. Ik geloof dat je elke dag opnieuw verschil kunt maken voor je omgeving. Dat je elke dag opnieuw kan proberen om betrokkenheid te creëren met de mensen om je heen. En ik geloof dat daardoor iedereen het beste van zichzelf kan geven. Met mijn bedrijf TeamSmederij probeer ik mensen te inspireren om daadwerkelijk verschil te maken in hun werk en leven. Ik heb ervaring opgedaan met leiderschap en samenwerking in verschillende omstandigheden. Ik werkte 10 jaar op straat met kinderen en jongeren in aandachtswijken – misschien wel mijn belangrijkste leerschool. Ik werk met gemeenten, commerciële bedrijven en non-profitorganisaties, kleine buurtorganisaties en scholen.

 

Genieke Hertoghs
Genieke werkte 13 jaar in loondienst als communicatietrainer- en adviseur, tekstschrijver, marketingmanager en als directeurbij LVE en bij Van der Hilst Communicatie. Voor de laatste twee functies behaalde zij cum laude haar MBA-titel. Sinds 2012 werkt Genieke als zelfstandig communicatieprofessional. Zij leert mensen om hun impact te vergroten in communicatie en gedrag. Beïnvloeding van het onbewuste speelt hierin een grote rol.

 

Bianca Dorré
Is vanaf 2011 werkzaam bij Q-Consult. Nu in de rol van bedrijfskundig adviseur en coach. Sinds een aantal jaar betrokken bij ontwikkeling  DLR-audits en PIV-Tevredenheidsonderzoek. Het uitvoeren van DLR-audits, PIV-audits, het PIV-Tevredenheidsonderzoek en als teamcoach op  kwaliteitsontwikkeling- en verbetertrajecten.

 

Dennis van Es
Bedrijfskundig adviseur, auditor en coach sinds 2014 bij Q-Consult. Mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van DLR-audits, PIV-audits, het PIV-Tevredenheidsonderzoek, team- en managementcoaching en grotere verbetertrajecten. Verbinder van de halende en de betalende partij.

 

Ard Korevaar
Sinds 1990 werkzaam als letselschade expert:10 jaar voor verzekeraars en sinds 1999 als zelfstandig belangenbehartiger voor slachtoffers. Naast docent bij NIBE SVV ( leergang zwaar letsel) en OSR ( Leergang middelzwaar letsel), is hij bezig met innovatie in de letselschadewereld. Het meest recente project is het opzetten van een centraal Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van De Letselschade Raad.

 

Marnix Hebly

Mr.dr. M.R. (Marnix) Hebly is als universitair docent privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law, Rotterdam. Zijn interesse gaat uit naar het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Medio 2019 promoveerde hij op het proefschrift ‘Schadevaststelling en tijd’. Hebly is projectsecretaris van het project Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims.

Jessica Laumen-de Valk

Vanaf 1988 is Jessica Laumen werkzaam als rekenkundige in de personenschade. Vanaf 1996 was zij directeur van Rekencentrum Valau Rekenkundig Advies en van 2004 tot 2010 was Jessica mede-eigenaar van Laumen Expertise. Jessica heeft in 2006 de opleiding tot Arbeidsdeskundige met succes afgerond. In 2009 is Jessica toegetreden tot het Register van de LRGD. Jessica is tevens de voorzitter en initiatiefnemer geweest van de Denktank Overlijdensschade (2009-2014), die op 19 november 2014 haar definitieve Notitie heeft opgeleverd. In De Letselschade Raad heeft deze Notitie de status van Richtlijn Overlijdensschade verkregen.

 

Vera Waaijenberg-Laumen

Vera is vanaf 2001 werkzaam als rekenkundige in de letselschadebranche. Zij is begonnen bij Valau Rekenkundig Advies. In 2007 heeft Vera de post-academische leergang (PAO) Specialisatie Opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - gevolgd en met goed gevolg afgerond. Vervolgens is zij gecertificeerd bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en mag zij zich LRGD-Geregistreerd Gerechtelijk Deskundige noemen. Van 2009 t/m 2014 was Vera lid van de Denktank Overlijdensschade, die 19 november 2014 haar definitieve Notitie heeft opgeleverd. Vanaf 2010 is Vera mede-eigenaar van Laumen Expertise en sinds 2012 van Laumen Opleidingen. Bij diverse opleidingen treedt zij op als docent en inmiddels heeft zij ook eigen cursussen ontwikkeld en opgezet. Voor Laumen Opleidingen verzorgt zij alle opleidingen.

 

Peter Noordhoek
Dr. Peter Noordhoek (1957) is directeur van Northedge B.V. Hij houdt zich sinds 1995 bezig met de ontwikkeling van kwaliteits- en auditstelsels op het niveau van branche- en beroepsverenigingen. Onder andere heeft hij intercollegiale toetsing (‘peer review) geïntroduceerd binnen de gefinancierde rechtsbijstand, de openbare bibliotheken, het notariaat en de makelaars en taxateurs (NVM). Hij publiceert regelmatig. Recent heeft hij zijn ervaringen vertaald in een promotiestudie onder de titel ‘Trusting Associations. A Surgent Approach to Quality Initiatives in Associations (Universiteit Tilburg, 2019).

 

Victor Geskes
Sinds 2015 directeur van de Alarmcentrale van de ANWB. Eindverantwoordelijke voor het bereiken van de operationele, financiële en klanttevredenheid KPI’s van de Alarmcentrale van de ANWB (450 FTE’s verdeeld over twee Vestigingen in NL; Den Haag en Assen en de steunpunten Lyon, Barcelona en München). Daarvoor werkzaam geweest bij diverse verzekeringsmaatschappijen. De rode draad in mijn carrière is het bereiken van resultaten. Overal waar ik gewerkt heb, breng ik structuur aan, jaag  ik verbeterprocessen na en breng ik enthousiasme en plezier in. Ik zorg dat de business in goede samenwerking met commercie de klanten wint en bindt. Daarvoor werkzaam geweest bij diverse verzekeringsmaatschappijen, waaronder als letselschadejurist en manager bij (letsel)schadeafdelingen. Sinds januari 2018 bestuurslid van De Letselschade Raad.

 

 


 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren