Dagvoorzitter

prof. mr. Ivo Giesen
Ivo Giesen (1972) is sinds 1 augustus 2004 hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Giesen promoveerde bij prof. Maurits Barendrecht aan de Universiteit van Tilburg (UvT) op het proefschrift (Bewijs en aansprakelijkheid, Den Haag 2001). In die tijd werkte hij ook parttime als ‘paralegal’ bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Daarna werkte hij aan de UvT als postdoc en hoofddocent. Sinds 2006 is hij tevens honorair raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. In de zomer van 2008 was hij ‘Distinguished Visiting Professor’ aan de Law School van Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika, in 2010 werd hij benoemd tot lid van de KNAW en in 2017 tot lid van de KHMW. In 2012 werd hij verkozen tot Docent van het jaar van de UU. In 2017 was Giesen als gastdocent verbonden aan het Global Law Program van de Katholieke Universiteit Leuven.

Sprekers


mr. drs. Robert Andriessen
Robert Andriessen (1974) startte na zijn studie Nederlands recht als advocaat, onder meer in aansprakelijkheids- en verzekeringszaken. In 2005 startte hij bij Andriessen Expertise en SRB-Rasenberg als personenschade-expert. Nadien is Robert zich als voorzitter van het Management Team ook steeds meer bestuurlijk gaan inzetten. Hij zit verder in het branchebestuur Personenschade van het NIVRE en namens het NIVRE in het Platformoverleg van DLR.


mr. Leo de Boer

Leo de Boer is geboren op 9 maart 1965 te Laren. Na zijn studie Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) is hij in 1988 als jurist werkzaam geweest op de afdeling Marketing en Productontwikkeling van de Europeesche Verzekering Maatschappij. In 1990 maakt hij de overstap naar stafmedewerker bij de Vereniging van Brandassuradeuren te Bilthoven. In 1993 werd hij secretaris Juridische Zaken bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag. Na van 1996 tot 2002 als secretaris/leidinggevende van verschillende afdelingen te hebben gewerkt is hij in mei 2002 benoemd tot adjunct - directeur van het Verbond van Verzekeraars. Sinds 1 januari 2005 is hij directeur, met als portefeuille: afdeling Schadeverzekeringen, Algemene Beleidszaken, Dienstverlening en Platform Onderlinge Verzekeraars. Binnen het Verbond is hij verantwoordelijk voor het brancheprogramma over Innovatie.
 


Mark van Dijk

Sinds 1993 is Mark van Dijk werkzaam in de letselschade. Aanvankelijk als expert voor verzekeraars. Sinds 2000 is hij werkzaam als belangenbehartiger. Flyct is het grootste letselschadebureau voor slachtoffers in Nederland
 

mr. Ivanka Dijkstra
Jurist en senior beleidsmedewerker bij De Letselschade Raad sinds 2008. Onder andere werkzaam als secretaris van de Commissie Register Letselschade, PC GOMA, Werkgroep Herstelgerichte dienstverlening en projectleider van diverse projecten zoals het onderzoek naar langlopende letselschadezaken.

 

prof. dr. Eric Fischer
Eric Fischer heeft altijd in de driehoek bedrijfsleven (koopvaardij, verbond van verzekeraars, Insurers Europe-Brussel/Parijs, VNO-NCW, SER), wetenschap (5 universiteiten en de KNAW) en cultuursector (Amsterdams Historisch Museum, Nederlands Openlucht Museum, Vakbondshistorisch Museum, Nederlands Museumvereniging) gewerkt.

 

ir. Wim Glorie
Wim Glorie (58) is directeur van het Keurmerkinstituut, een certificatie instelling actief in zorg & welzijn, speeltoestellen, milieu en duurzaamheid. Na in 1986 te zijn afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen werkte hij 10 jaar als productmanager en business manager bij zaadbedrijven met groentezaden en siergewassen en 15 jaar als consultant en financieel manager in de sales consultancy. Hij is nu ruim 6 jaar werkzaam als directeur in de wondere wereld van certificering, inspecties en ontwikkeling en toetsing van keurmerken. Hij opereert daarbij ook als certificatie manager en eindbeslisser voor het certificatieschema Jeugdbescherming en jeugdreclassering, een norm waarvoor het Keurmerkinstituut als certificeerder is aangewezen door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

mr. Melissa de Groot
Melissa de Groot is secretaris van het project Gedragscode Behandeling Beroepsziekten. Sinds 2017 is zij als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Law, waar zij in 2017 de master privaatrecht afrondde.

mr drs Remco Heeremans
Sinds 1 mei 2018 is Remco Heeremans directeur van De Letselschade Raad.  
Remco Heeremans heeft veel ervaring als branche- en verenigingsmanager en is parttime docent aan de Academie voor Verenigingsmanagement en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. De eerste maanden heeft hij vooral besteed aan het verdiepen van zijn kennis van de letselschadebranche en het kennismaken met de medewerkers en bestuurders van DLR, de leden van het platformoverleg en commissies en met externe stakeholders.

 

drs. Victor Jammers
Victor Jammers is lid van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland sinds 2014. Van 2009-2014 was hij Directeur Beleid bij deze organisatie. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt jaarlijks zo'n 300.000 slachtoffers van strafbare feiten, verkeersongevallen en calamiteiten.
Victor is - naast zijn algemene verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Bestuur - in het bijzonder verantwoordelijk voor vraagstukken gerelateerd aan letselschade, de samenwerking met de advocatuur, de bescherming van persoonsgegevens en internationale samenwerking.
Victor heeft 25 jaar ervaring in het criminaliteitsbeleid. Van 1991 tot 2009 heeft hij gewerkt bij het Ministerie van Justitie, onder andere als plaatsvervangend directeur Criminaliteitspreventie en Jeugd en plaatsvervangend directeur Sanctie- en Reclasseringsbeleid.

 

mr. Tjibbe Joustra
Tjibbe Joustra rondde in 1975 zijn studie rechten af in Groningen en begon zijn loopbaan bij de juridische afdeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Sinds 1983 was hij plv. secretaris-generaal en vanaf 1987 secretaris-generaal bij het ministerie LNV. Deze functie heeft Joustra vervuld tot eind 2001. Vervolgens werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Vijf jaar lang was Joustra nationaal coördinator terrorismebestrijding. Van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2011 was hij voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VBP) en voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Per 1 februari 2011 heeft hij deze taken neergelegd en is hij benoemd tot voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

 

Ard Korevaar
Sinds 1990 werkzaam als letselschade expert. 10 jaar voor verzekeraars en sinds 1999 als zelfstandig belangenbehartiger voor slachtoffers. Naast docent bij NIBE SVV ( leergang zwaar letsel) en OSR ( Leergang middelzwaar letsel), bezig met innovatie in de letselschadewereld. Het meest recente project is een centraal Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van De Letselschade Raad.

 

mr. Berber Laarman
Berber Laarman is uitvoerend onderzoeker in project OPEN, een leernetwerk waarin ziekenhuizen en onderzoekers inzicht doen over openheid na klachten en incidenten. Daarnaast is zij docent gezondheidsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

 


drs. Arjan Loonstra
Arjan Loonstra is al 15 jaar betrokken bij de letselschadebranche als auditor, onderzoeker en adviseur. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van de PIV Audit (sinds 2003), het PIV tevredenheidsonderzoek (sinds 2005), het Keurmerk Letselschade (later Register Letselschade) en de procesgang licht letsel. Hoogtepunt in de afgelopen jaren was de realisatie van de GBL-Challenge, een online game waarin 8 levensechte letselschadezaken behandeld moeten worden. De spelers worden afgerekend op kosten, doorlooptijd en tevredenheid van slachtoffers. 
Momenteel werkt hij aan de realisatie van een online, gezamenlijk letselschadedossier samen met rechtsbijstandsverzekeraars en WA-Verzekeraars en het verbeteren van de regulering en het toezicht in de letselschadebranche.

 

Linda Renders
Linda Renders is in 2002 afgestudeerd als (HBO) ergotherapeut en werkzaam geweest in de behandelsector tot 2005. Vanaf 2005 was zij als adviseur werkzaam voor onder andere gemeenten/CIZ/leveranciers en sinds 2006/2007 werkzaam in de letselschade als casemanager/ergotherapeut bij Trivium advies. Sinds 2012 is Linda directeur van Trivium advies en is tevens nog in de praktijk werkzaam.

 

dr. Rianka Rijnhout
Rianka Rijnhout is als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar het (Europese) aansprakelijkheidsrecht in (bijv.) letselschadezaken. Voor De Letselschade Raad is zij voorzitter van de Werkgroep Normering.

 

Freek Schultz
Sinds 1995 is Freek Schultz werkzaam in het vakgebied van Letselschade, zowel als advocaat als register-expert. Hij procedeert regelmatig. Daarnaast is Freek Schultz docent OSR en geeft hij gastcollege bij de RUG. Af en toe publiceert hij in vakbladen.

 


Marco Speelmans
Vanaf de jaren ‘80 actief in claims behandeling met betrekking tot diverse branches bij verzekeraars, en vanaf 1994 met name actief in letselschaderegeling. Ook heeft hij diverse management posities vervult. Naast zijn huidige functie bij Aegon Nederland is hij ook actief in PIV Raad van Advies. Bij het Verbond van Verzekeraars in een drietal adviescommissies, zijnde WA - Rechtsbijstand, Advies Groep Regres (m.b.t. convenanten) en bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Concrete zaken waarin hij heeft bijgedragen zijn onder andere de Gedragscode Behandeling Letselschade, Medische Paragraaf, Procesgang Medisch Traject (zoals opgenomen in de OSR MzL opleiding), PIV BGK overeenkomst, diverse convenanten en aanbevelingen en ook de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Daarnaast heeft hij zich ingespannen voor De Letselschade Raad inzake de Handreiking Zorgschade (ter voorkoming van het wetsvoorstel), en is nu betrokken bij het aandachtsgebied Herstelgerichte Dienstverlening”.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren